Povinnost instalace měřičů tepla

 

Dle zákona 318/2012 Sb. vzniká nově povinnost instalovat měřiče tepelné energie a vodoměry na teplou vodu u všech konečných uživatelů v objektech, kde jsou náklady na tepelnou energii na vytápění a náklady na poskytování teplé užitkové vody rozúčtovány mezi tyto konečné spotřebitele. Měřiče tepla nebo indikátory topných nákladů musí být instalovány nejpozději do 31. 12. 2014.

Dne 19. července 2012 se Parlament usnesl na znění zákona 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Pro majitele objektů a bytů jsou v tomto zákoně některá velmi důležitá ustanovení:

Dle 318/2012 Sb., §7, odst.(4)a) jsou stavebníci, vlastníci nebo společenství vlastníků povinni vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům v rozsahu stanoveném prováděcím předpisem, konečný spotřebitel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů.

Uvedený zákon nařizuje instalaci měřičů tepla nebo indikátorů topných nákladů, dále instalaci termostatických ventilů a ostatních prvků hydraulického vyregulování otopné soustavy.

Účinnost zákona je od 1. 1. 2013.

Měřiče tepla nebo indikátory topných nákladů musí být instalovány do 2 let od účinnosti tohoto zákona, tzn. do 31. 12. 2014.