Kanceláře, U Nádraží 905/12

2 kanceláře v domě v Teplicích, U Nádraží čp. 905/12 (spojovací ulice mezi ulicí 28. října a ulicí Masarykova)
 
2.NP, celková plocha 62,70 m2 (kancelář 26,50 m2, kancelář 20,77 m2, kuchyňka 4,00 m2, chodba+sociální zařízení 11,43 m2)
 
Zařizovací předměty (jsou součástí společných prostor, možnost využívat společně s majitelem): kuchyňská linka, lednička, mikrovlnná trouba, varná konev, překapávač na kávu.
 
Součástí nebytového prostoru je zabezpečovací zařízení s napojením na centrální pult.
 
Budova (i pozemek) je zapsána na katastrálním úřadě v Teplicích, Sládkova 10
v katastru nemovitostí pro obec: Teplice
katastrální území: Teplice
na listu vlastnictví: 5614
 
Doba nájmu: neurčitá s výpovědní dobou 6 měsíců, a to oboustranně, popř. dohodou obou smluvních stran. Možné sjednat ve smlouvě i dobu trvání nájmu na dobu určitou.
 
Cena nájmu 3.500,- Kč bez DPH (bez energií a poplatků za další služby). Nájemné je měsíční a je splatné vždy k 25. kalendářnímu dni v měsíci. Na nájemné bude připočtena příslušná sazba DPH, pokud je nájemce plátcem.
 
Volné: ihned.