Nebytové prostory, U Nádraží 904/14

Nebytový prostor v domě v Teplicích, U Nádraží čp. 904/14 (spojovací ulice mezi ulicí 28. října a ulicí Masarykova), který se nachází v 1.NP.
Celková plocha: 101,12 m2:  užitná plocha 65 m2 (dvě stavebně propojené místnosti s výkladci do ulice), zařízení pro personál s užitnou plochou 29 m2 (tj. kancelář, šatna, WC, úklidová místnost, příruční sklad) + samostatné sociální zařízení pro zákazníky.
 
Součástí nebytového prostoru je veškerá vnitřní instalace (voda, kanalizace, elektroinstalace, topení, plyn, telefonní rozvod, zabezpečovací zařízení s možností napojení na centrální pult ochrany).
 
Topení je etážové s plynovým kotlem, který provádí i ohřev vody. Samostatné měření elektřiny a plynu, podružné měření vody.
 
Možnost parkování 1 osobního automobilu v zadní části objektu.
 
Budova (a pozemek) je zapsána na katastrálním úřadě v Teplicích, Sládková 10
v katastru nemovitostí pro obec: Teplice
katastrální území: Teplice
na listu vlastnictví: 8090
 
Na budově neváznou žádné právní povinnosti, zejména úvěry nebo jejich zbytky.
 
Doba nájmu: neurčitá s výpovědní lhůtou 6 měsíců, a to oboustranně, popř. dohodou obou smluvních stran.
 
Cena nájmu: v prvním roce ve výši 10.000,- Kč (možnost "rozjezdu" budoucího nájemce), od druhého roku od data uzavření nájemní smlouvy ve výši 15.000,- Kč. Nájemné je měsíční a je splatné vždy k 25. kalendářnímu dni v měsíci. Na nájemné bude napočtena příslušná sazba DPH.
 
Nebytový prostor je vhodný na prodejnu, bar, sídlo firmy, cestovní kancelář, realitní kancelář apod.
 
Volné: ihned.