Novinky

Přerušení dodávky tepla a teplé vody 26.4.-28.4.

 Vážení klienti,  upozorňujeme, že dojde k přerušení dodávky ÚT a TUV v oblasti Řetenic, část stř. Město, Trnovany, Šanov a to z důvodu opravy na hlavním rozvodu páry.  K přerušení dodávky dojde dne 26.4. v 20:00h, k úplné obnově dojde dne 28.04....
Celý článek

Poslední úřední den v roce 2023, první úřední den v roce 2024

Vážení klienti, upozorňujeme, že poslední úřední den v tomto roce v teplické kanceláři je ve čtvrtek 21.12.2023. První úřední den v novém roce je ve čtvrtek 4.1.2024. Poslední úřední den v mezibořské kanceláři je ve středu 13.12.2023. První úřední den v novém roce je ve středu 3.1.2024. Přejeme Vám...
Celý článek

Odstávka horkovodu a TUV (VS Hvězda 18.9.2023, VS 20 26.9.2023)

Vážení klienti, společnost ČEZ Teplárenská a.s. oznamuje, že z důvodu přepojení na novou technologii, dojde k přerušení dodávky horkovodu a TUV z VS Hvězda (Trnovanská 1529-35) a VS 20 (Hlávkova, Havířská, Kozinova). VS 20 - proběhne přepojení v pondělí 18.9.2023 od 7.00 hod. do 19.00 hod. VS...
Celý článek

Meziboří - Odstávka TUV od 10.7. do 17.7.2023

Oznamujeme Vám, že firma DOTERM SERVIS s.r.o., bude v přestávce topné sezóny provádět nezbytnou údržbu na zdroji tepla. Na zdroji tepla – kotelna „S“, proběhne odstávka s přerušením dodávky TUV. Odstávka kotelny „S“ se uskuteční ve dnech: 10. 7. - 17. 7. 2023.
Celý článek

Plánovaná odstávka teplé vody (18.8.-23.8.2023)

Vážení klienti, oznamujeme Vám termíny plánované odstávky centrálního zásobování tepla. Odstávka bude probíhat od pátku 18.8.2023 (22.00 hod.) do středy 23.8.2023 (do 12.00 hod.) a bude se týkat těchto odběrných míst: - Kozinova 1443-5, - Gagarinova 1435, 1437, - Sochorova 1313 - 7, - Šrámkova...
Celý článek

Povinnost instalace měřičů tepla

  Dle zákona 318/2012 Sb. vzniká nově povinnost instalovat měřiče tepelné energie a vodoměry na teplou vodu u všech konečných uživatelů v objektech, kde jsou náklady na tepelnou energii na vytápění a náklady na poskytování teplé užitkové vody rozúčtovány mezi tyto konečné spotřebitele. Měřiče...
Celý článek

Ohlašovací povinnost vlastníka bytové jednotky

  V souladu s ust. § 1177 zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) je vlastník jednotky povinen oznámit společenství svou adresu a případně jinou doručovací adresu. Taktéž je povinen oznámit skutečnost, že byt přenechal k užívání jiné osobě, její jméno a adresu a také počet osob, které mají v...
Celý článek