Pozemkoprávní vypořádání a převody nemovitostí

Pozemkoprávní vypořádání a převody nemovitostí jsou činnosti směřující ke zjištění vlastníka pozemku, případně k zajištění všech náležitostí, potřebných k převodu nemovitosti. Jedná se zejména o následující případy :

  • zjištění historického majetku obcí 

  • identifikace vlastníka u pozemku bez uvedeného vlastníka 

  • zajištění převodu státních pozemků

  • zajištění převodu nemovitostí na nové vlastníky

  • převod bytových jednotek