Hlasování na schůzích SVJ "Zplnomocnění společného zástupce"

 

Od 1. 1. 2014 došlo v souvislosti s účinností NOZ k zásadní změně při hlasování na schůzích vlastníků. V souladu s ust. § 1185, odst. (2) zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) jsou povinni spoluvlastníci jednotky zmocnit společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči společenství, a to i v případě manželů. V minulosti mohl jeden z manželů vystupovat i za druhého z manželů bez jakéhokoli omezení. Pokud není plná moc předložena, není možné považovat takový hlas za platný.

Spoluvlastnictví jednotky dle Zákona 89/2012 Sb.

§ 1185
Spoluvlastnictví jednotky

  1. Vlastník jednotky může své právo k jednotce rozdělit na podíly, ledaže to bylo vyloučeno.

  2. Spoluvlastníci jednotky zmocní společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu. To platí i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění.“

§ 1190

Osobou odpovědnou za správu domu a pozemku je společenství vlastníků. Nevzniklo-li společenství vlastníků, je osobou odpovědnou za správu domu správce.

 

Plnou moc naleznete ke stažení zde: 

Plná moc ve prospěch jednoho ze spoluvlastníků.pdf