Archiv článků

Povinnost instalace měřičů tepla

  Dle zákona 318/2012 Sb. vzniká nově povinnost instalovat měřiče tepelné energie a vodoměry na teplou vodu u všech konečných uživatelů v objektech, kde jsou náklady na tepelnou energii na vytápění a náklady na poskytování teplé užitkové vody rozúčtovány mezi tyto konečné spotřebitele. Měřiče...
Celý článek

Ohlašovací povinnost vlastníka bytové jednotky

  V souladu s ust. § 1177 zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) je vlastník jednotky povinen oznámit společenství svou adresu a případně jinou doručovací adresu. Taktéž je povinen oznámit skutečnost, že byt přenechal k užívání jiné osobě, její jméno a adresu a také počet osob, které mají v...
Celý článek

Hlasování na schůzích SVJ "Zplnomocnění společného zástupce"

  Od 1. 1. 2014 došlo v souvislosti s účinností NOZ k zásadní změně při hlasování na schůzích vlastníků. V souladu s ust. § 1185, odst. (2) zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) jsou povinni spoluvlastníci jednotky zmocnit společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči...
Celý článek